CEEK

Recruitment Solutions

 

Junior Risk Associates– Ref No. 453

A risk management firm are looking for highly motivated and driven Junior Risk Associates to join their growing team.

As Junior Risk Associate you will assist the risk associates and will be responsible for evaluating risks in portfolio decisions, projecting potential losses and making recommendations to limit risk through diversification and other investment strategies.

The chosen candidate will be eager to learn and grow but will ideally already have exposure to the finance industry with some background knowledge in risk management, financial markets and financial instruments. If you have knowledge of EU and local regulations it will be considered an asset.

So if you are looking for a role with progression, that carries a wealth of learning and development, coupled with being a meticulous, adaptable and driven individual, then we at ceek want you to get in touch. 

Apply on www.ceek.com.mt or send your CV to Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Lubuska Wojewódzka Komenda Ochotniczych Hufców Pracy w Zielonej Górze ogłasza

nabór kandydatów na wolne stanowisko doradcy zawodowego lub doradcę zawodowego- stażystę.

Miejsce wykonywania pracy :

Młodzieżowe Centrum Kariery w Kostrzynie nad Odrą.

Wymiar czasu pracy – 1,0 etat.  

Zakres obowiązków, m.in.: 
1) promowanie zagadnień związanych z przedsiębiorczością i samo zatrudnieniem oraz umiejętnością kierowania i kreowania własnej przyszłości zawodowej,
2) pomoc w identyfikacji zasobów młodego człowieka istotnych dla funkcjonowania zawodowego,
3) projektowanie indywidualnych planów działania,
4) udzielanie indywidualnych i grupowych informacji o możliwościach kształcenia, szkolenia, poszukiwanych zawodach na lokalnym i europejskim rynku pracy,
5) przygotowywanie młodzieży do planowania kariery zawodowej poprzez tworzenie wraz z klientem Portfolio Indywidualnego Planu Kariery,
6) nauczanie technik autoprezentacji, 
7) przybliżanie zagadnień związanych z przedsiębiorczością i zakładaniem własnej firmy oraz kreowanie postaw przedsiębiorczych,
8) badanie preferencji zawodowych, ocena własnych mocnych i słabych stron, wykonywanie testów zainteresowań i uzdolnień zawodowych,
9) organizacja warsztatów aktywnego poszukiwania pracy i nabycia umiejętności efektywnego poruszania się po rynku pracy w formie pełnej i skróconej,
10) organizowanie i prowadzenie warsztatów z zakresu poradnictwa zawodowego i aktywnego poszukiwania pracy,
11) pomoc przy określaniu predyspozycji psychofizycznych kandydatów przy wyborze zawodu, stanowiska pracy, kierunku kształcenia,
12) udzielanie informacji o możliwościach szkolenia zawodowego,
13) prowadzenie „banku informacji” o zawodach, warunkach pracy i możliwościach podnoszenia kwalifikacji zawodowych,
14)  współpraca z podmiotami rynku pracy, szczególnie doradcami zawodowymi publicznych służb zatrudnienia oraz innymi instytucjami,
15) realizacja przedsięwzięć dotyczących poradnictwa i doradztwa zawodowego dla uczestników OHP, młodzieży i dorosłych ze społeczności lokalnej.


Wymagania niezbędne:
1) wykształcenie wyższe i 1 rok stażu pracy w zakresie poradnictwa zawodowego w przypadku doradcy zawodowego,
2) wykształceni średnie i 1 rok stażu pracy, bądź wyższe w przypadku doradcy zawodowego –stażysty,
3) dokładność, inicjatywa, zaangażowanie,
4) bardzo dobra organizacja pracy.


Wymagania pożądane:

1) wykształcenie wyższe związane tematycznie z wykonywanymi zadaniami na danym stanowisku,
2) dokładna znajomość specyfiki lokalnego rynku pracy,
3) łatwość nawiązywania kontaktów,
4) doświadczenie w prowadzeniu warsztatów z zakresu rynku pracy, umiejętności miękkich, itp.,
5) komunikatywność .


Wymagane dokumenty:
1)  CV – Życiorys zawodowy,
2)  list motywacyjny uwzględniający wymagania pożądane,
3)  kopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie i kwalifikacje,
4)  kopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe (świadectwa pracy, zaświadczenia o zatrudnieniu).

Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, życiorys zawodowy  powinny być opatrzone klauzulą: „wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, z późn. zm.)”

Termin, sposób i miejsce składania dokumentów aplikacyjnych:

Termin:  31.07.2017 r.

Sposób: Dokumenty należy składać w zamkniętej kopercie z umieszczonym imieniem, nazwiskiem i adresem kandydata oraz z dopiskiem ”nabór na doradcę zawodowego MCK Kostrzyn Nad Odrą”

Miejsce: osobiście lub listownie na adres (decyduje data stempla pocztowego):

Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży OHP
ul. Podmiejska Boczna 12
66-400 Gorzów Wlkp.


Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: 95 732 65 44

Lubuska Wojewódzka Komenda Ochotniczych Hufców Pracy w Zielonej Górze ogłasza 

nabór kandydatów na wolne stanowisko doradcy zawodowego lub doradcę zawodowego- stażystę.

Miejsce wykonywania pracy : Młodzieżowe Centrum Kariery w Sulęcinie

Wymiar czasu pracy – 1,0 etat.  

Zakres obowiązków, m.in.: 
1) promowanie zagadnień związanych z przedsiębiorczością i samo zatrudnieniem oraz umiejętnością kierowania i kreowania własnej przyszłości zawodowej,
2) pomoc w identyfikacji zasobów młodego człowieka istotnych dla funkcjonowania zawodowego,
3) projektowanie indywidualnych planów działania,
4) udzielanie indywidualnych i grupowych informacji o możliwościach kształcenia, szkolenia, poszukiwanych zawodach na lokalnym i europejskim rynku pracy,
5) przygotowywanie młodzieży do planowania kariery zawodowej poprzez tworzenie wraz z klientem Portfolio Indywidualnego Planu Kariery,
6) przybliżanie zagadnień związanych z przedsiębiorczością i zakładaniem własnej firmy oraz kreowanie postaw przedsiębiorczych,
7) badanie preferencji zawodowych, ocena własnych mocnych i słabych stron, wykonywanie testów zainteresowań i uzdolnień zawodowych,
8) organizacja warsztatów aktywnego poszukiwania pracy i nabycia umiejętności efektywnego poruszania się po rynku pracy w formie pełnej i skróconej,
9) organizowanie i prowadzenie warsztatów z zakresu poradnictwa zawodowego i aktywnego poszukiwania pracy,
10) pomoc przy określaniu predyspozycji psychofizycznych kandydatów przy wyborze zawodu, stanowiska pracy, kierunku kształcenia,
11) udzielanie informacji o możliwościach szkolenia zawodowego,


Wymagania niezbędne:
1) wykształcenie wyższe i 1 rok stażu pracy w zakresie poradnictwa zawodowego w przypadku doradcy zawodowego,
2) wykształceni średnie i 1 rok stażu pracy, bądź wyższe w przypadku doradcy zawodowego –stażysty,
3) dokładność, inicjatywa, zaangażowanie,
4) bardzo dobra organizacja pracy.


Wymagania pożądane:
1) wykształcenie wyższe związane tematycznie z wykonywanymi zadaniami na danym stanowisku,
2) dokładna znajomość specyfiki lokalnego rynku pracy,
3) łatwość nawiązywania kontaktów,
4) doświadczenie w prowadzeniu warsztatów z zakresu rynku pracy, umiejętności miękkich, itp.,
5) komunikatywność .


Wymagane dokumenty:
1) CV – Życiorys zawodowy,
2) list motywacyjny uwzględniający wymagania pożądane,
3) kopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie i kwalifikacje,
4) kopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe (świadectwa pracy, zaświadczenia o zatrudnieniu).

Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, życiorys zawodowy  powinny być opatrzone klauzulą: „wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, z późn. zm.)”

Termin, sposób i miejsce składania dokumentów aplikacyjnych:

Termin:  15.08.2017 r.

Sposób: Dokumenty należy składać w zamkniętej kopercie z umieszczonym imieniem, nazwiskiem i adresem kandydata oraz z dopiskiem ”nabór na doradcę zawodowego MCK Sulęcin”.

Miejsce: osobiście lub listownie na adres (decyduje data stempla pocztowego):

Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży OHP
ul. Podmiejska Boczna 12
66-400 Gorzów Wlkp.


Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: 95 732 65 44

 Praca dla 3 studentów (mężczyźni) przy pomocy ekipie technicznej ze znajomością podstawową

języka angielskiego lub niemieckiego   - stawka 150 zł za dzień

kontakt:  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 


Poszukujemy statystów w wieku 18-70 lat 

odpłatnie około 100 zł za dzień

kontakt na maila: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.Back to top