Corporate Administrator– Ref No. 446

A professional services organisation handling a number of services within the corporate sector, including corporate, accountancy, taxation, business advisory and related services are looking for a Corporate Administrator to join their team.


The chosen candidate will be managing a number of client portfolios and seek to accommodate their needs in a timely manner and in line with regulatory procedures. You will be preparing corporate documentation, annual maintenance as well as maintaining an organized and coherent client filing system. The chosen candidate will be responding to inquiries and requests from clients, managers and internal sources. You will be liaising with various departments including Registry of Companies, and then banks International Tax and VAT Department. Managing and dealing with incorporations, amalgamations, re-domiciliation’s, liquidations and dissolutions as well as annual maintenance of the company`s corporate files will all fall under your remit.


So if you have excellent communication skills, fluent in both written and oral English, highly organized with a customer centric mind-set and looking for a new challenge, then we at ceek want you to get in touch.

Apply on www.ceek.com.mt or send your CV to Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

 

 

Accounts Clerk– Ref No. 183

Our client, a leading 5 star hotel, is seeking an Accounts Officer to join their ever growing, dynamic team.

As an accounts clerk, you will be assigned a variety of accounting and clerical duties.  This will include assigning expenses and posting in appropriate ledgers. You will be preparing as well as posting accounting documents manually or electronically, and assisting in reconciliations.  Preparing and following up on invoices and statements will also fall under your remit as well as filing and maintaining clerical records and reports accordingly.                

An advanced level of education in Accounting together with 2 years’ experience in a similar role is required. Knowledge of Opera would be considered an asset, however training shall be provided. So if you have basic computing skills and excellent communication skills in both English and Maltese, we at ceek want to hear from you. 

Apply on www.ceek.com.mt or send your CV to Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

CEET Recruitment Solutions

Junior Fund Accountant– Ref No. 492

An international company providing a full range of administration solutions in the international Life, Pension & Investment sectors is looking for a motivated Junior Fund Accountant to join their dynamic team. 


As the Fund Accountant you will be providing accounting and administrative services for companies as well as assisting in the administration of trade and fund reconciliations. The chosen candidate will be monitoring client’s regulatory compliance and providing support for the end of year audit process, preparation of financial statements and statutory returns in line with client’s deadlines will also fall under your remit. 


You will be proactive in dealing with clients requests in a timely manner and providing support to the admin team to ensure bookkeeping is completed accurately. The chosen candidate will be handling the liaisons with service providers to the Funds for clients and processing subscriptions and redemption activities for multiple funds, keeping compliant and in line with AML procedures will be a key part of the role. You should be degree educated or currently working through an ACCA qualification and possess at least 1 year in a finance or accounting environment, and at least 6 months in an investment industry. 


So if you have a strong work ethic, excellent verbal and written skills, a flair for problem solving underpinned with an analytical mind set, then we at ceek want to hear from you.

.

Apply on www.ceek.com.mt or send your CV to Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

CEEK

Recruitment Solutions

 

Junior Risk Associates– Ref No. 453

A risk management firm are looking for highly motivated and driven Junior Risk Associates to join their growing team.

As Junior Risk Associate you will assist the risk associates and will be responsible for evaluating risks in portfolio decisions, projecting potential losses and making recommendations to limit risk through diversification and other investment strategies.

The chosen candidate will be eager to learn and grow but will ideally already have exposure to the finance industry with some background knowledge in risk management, financial markets and financial instruments. If you have knowledge of EU and local regulations it will be considered an asset.

So if you are looking for a role with progression, that carries a wealth of learning and development, coupled with being a meticulous, adaptable and driven individual, then we at ceek want you to get in touch. 

Apply on www.ceek.com.mt or send your CV to Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Lubuska Wojewódzka Komenda Ochotniczych Hufców Pracy w Zielonej Górze ogłasza

nabór kandydatów na wolne stanowisko doradcy zawodowego lub doradcę zawodowego- stażystę.

Miejsce wykonywania pracy :

Młodzieżowe Centrum Kariery w Kostrzynie nad Odrą.

Wymiar czasu pracy – 1,0 etat.  

Zakres obowiązków, m.in.: 
1) promowanie zagadnień związanych z przedsiębiorczością i samo zatrudnieniem oraz umiejętnością kierowania i kreowania własnej przyszłości zawodowej,
2) pomoc w identyfikacji zasobów młodego człowieka istotnych dla funkcjonowania zawodowego,
3) projektowanie indywidualnych planów działania,
4) udzielanie indywidualnych i grupowych informacji o możliwościach kształcenia, szkolenia, poszukiwanych zawodach na lokalnym i europejskim rynku pracy,
5) przygotowywanie młodzieży do planowania kariery zawodowej poprzez tworzenie wraz z klientem Portfolio Indywidualnego Planu Kariery,
6) nauczanie technik autoprezentacji, 
7) przybliżanie zagadnień związanych z przedsiębiorczością i zakładaniem własnej firmy oraz kreowanie postaw przedsiębiorczych,
8) badanie preferencji zawodowych, ocena własnych mocnych i słabych stron, wykonywanie testów zainteresowań i uzdolnień zawodowych,
9) organizacja warsztatów aktywnego poszukiwania pracy i nabycia umiejętności efektywnego poruszania się po rynku pracy w formie pełnej i skróconej,
10) organizowanie i prowadzenie warsztatów z zakresu poradnictwa zawodowego i aktywnego poszukiwania pracy,
11) pomoc przy określaniu predyspozycji psychofizycznych kandydatów przy wyborze zawodu, stanowiska pracy, kierunku kształcenia,
12) udzielanie informacji o możliwościach szkolenia zawodowego,
13) prowadzenie „banku informacji” o zawodach, warunkach pracy i możliwościach podnoszenia kwalifikacji zawodowych,
14)  współpraca z podmiotami rynku pracy, szczególnie doradcami zawodowymi publicznych służb zatrudnienia oraz innymi instytucjami,
15) realizacja przedsięwzięć dotyczących poradnictwa i doradztwa zawodowego dla uczestników OHP, młodzieży i dorosłych ze społeczności lokalnej.


Wymagania niezbędne:
1) wykształcenie wyższe i 1 rok stażu pracy w zakresie poradnictwa zawodowego w przypadku doradcy zawodowego,
2) wykształceni średnie i 1 rok stażu pracy, bądź wyższe w przypadku doradcy zawodowego –stażysty,
3) dokładność, inicjatywa, zaangażowanie,
4) bardzo dobra organizacja pracy.


Wymagania pożądane:

1) wykształcenie wyższe związane tematycznie z wykonywanymi zadaniami na danym stanowisku,
2) dokładna znajomość specyfiki lokalnego rynku pracy,
3) łatwość nawiązywania kontaktów,
4) doświadczenie w prowadzeniu warsztatów z zakresu rynku pracy, umiejętności miękkich, itp.,
5) komunikatywność .


Wymagane dokumenty:
1)  CV – Życiorys zawodowy,
2)  list motywacyjny uwzględniający wymagania pożądane,
3)  kopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie i kwalifikacje,
4)  kopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe (świadectwa pracy, zaświadczenia o zatrudnieniu).

Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, życiorys zawodowy  powinny być opatrzone klauzulą: „wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, z późn. zm.)”

Termin, sposób i miejsce składania dokumentów aplikacyjnych:

Termin:  31.07.2017 r.

Sposób: Dokumenty należy składać w zamkniętej kopercie z umieszczonym imieniem, nazwiskiem i adresem kandydata oraz z dopiskiem ”nabór na doradcę zawodowego MCK Kostrzyn Nad Odrą”

Miejsce: osobiście lub listownie na adres (decyduje data stempla pocztowego):

Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży OHP
ul. Podmiejska Boczna 12
66-400 Gorzów Wlkp.


Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: 95 732 65 44

Lubuska Wojewódzka Komenda Ochotniczych Hufców Pracy w Zielonej Górze ogłasza 

nabór kandydatów na wolne stanowisko doradcy zawodowego lub doradcę zawodowego- stażystę.

Miejsce wykonywania pracy : Młodzieżowe Centrum Kariery w Sulęcinie

Wymiar czasu pracy – 1,0 etat.  

Zakres obowiązków, m.in.: 
1) promowanie zagadnień związanych z przedsiębiorczością i samo zatrudnieniem oraz umiejętnością kierowania i kreowania własnej przyszłości zawodowej,
2) pomoc w identyfikacji zasobów młodego człowieka istotnych dla funkcjonowania zawodowego,
3) projektowanie indywidualnych planów działania,
4) udzielanie indywidualnych i grupowych informacji o możliwościach kształcenia, szkolenia, poszukiwanych zawodach na lokalnym i europejskim rynku pracy,
5) przygotowywanie młodzieży do planowania kariery zawodowej poprzez tworzenie wraz z klientem Portfolio Indywidualnego Planu Kariery,
6) przybliżanie zagadnień związanych z przedsiębiorczością i zakładaniem własnej firmy oraz kreowanie postaw przedsiębiorczych,
7) badanie preferencji zawodowych, ocena własnych mocnych i słabych stron, wykonywanie testów zainteresowań i uzdolnień zawodowych,
8) organizacja warsztatów aktywnego poszukiwania pracy i nabycia umiejętności efektywnego poruszania się po rynku pracy w formie pełnej i skróconej,
9) organizowanie i prowadzenie warsztatów z zakresu poradnictwa zawodowego i aktywnego poszukiwania pracy,
10) pomoc przy określaniu predyspozycji psychofizycznych kandydatów przy wyborze zawodu, stanowiska pracy, kierunku kształcenia,
11) udzielanie informacji o możliwościach szkolenia zawodowego,


Wymagania niezbędne:
1) wykształcenie wyższe i 1 rok stażu pracy w zakresie poradnictwa zawodowego w przypadku doradcy zawodowego,
2) wykształceni średnie i 1 rok stażu pracy, bądź wyższe w przypadku doradcy zawodowego –stażysty,
3) dokładność, inicjatywa, zaangażowanie,
4) bardzo dobra organizacja pracy.


Wymagania pożądane:
1) wykształcenie wyższe związane tematycznie z wykonywanymi zadaniami na danym stanowisku,
2) dokładna znajomość specyfiki lokalnego rynku pracy,
3) łatwość nawiązywania kontaktów,
4) doświadczenie w prowadzeniu warsztatów z zakresu rynku pracy, umiejętności miękkich, itp.,
5) komunikatywność .


Wymagane dokumenty:
1) CV – Życiorys zawodowy,
2) list motywacyjny uwzględniający wymagania pożądane,
3) kopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie i kwalifikacje,
4) kopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe (świadectwa pracy, zaświadczenia o zatrudnieniu).

Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, życiorys zawodowy  powinny być opatrzone klauzulą: „wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, z późn. zm.)”

Termin, sposób i miejsce składania dokumentów aplikacyjnych:

Termin:  15.08.2017 r.

Sposób: Dokumenty należy składać w zamkniętej kopercie z umieszczonym imieniem, nazwiskiem i adresem kandydata oraz z dopiskiem ”nabór na doradcę zawodowego MCK Sulęcin”.

Miejsce: osobiście lub listownie na adres (decyduje data stempla pocztowego):

Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży OHP
ul. Podmiejska Boczna 12
66-400 Gorzów Wlkp.


Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: 95 732 65 44

Back to top