|       |  EN

Na zaproszenie p.o. Rektora Pana prof. Igora Cependy 31 marca 2012 roku w Narodowym Uniwersytecie Podkarpackim im. Wasyla Stefanyka w Iwano-Frankowsku  na Ukrainie gościła  Pani prof. dr hab. Elżbieta Skorupska-Raczyńska – przewodnicząca prac jury i autorka tekstu dyktanda VIII edycji Konkursu Ortograficznego z Języka Polskiego dla Młodzieży Akademickiej. Konkurs otworzył prof. Igor Cependa

Swą obecnością konkurs zaszczyciły władze i pracownicy naukowo-dydaktyczni Instytutu Filologicznego:  dyrektor prof. Stepan Chorob, wicedyrektor doc. dr Olga Łazarowycz oraz dr Ulana Andrusiw, dr Inna Bielajewa, dr Ulana Rys, mgr Samanta Busiło.

Do konkursu przystąpiło 26 studentów filologii polskiej oraz innych kierunków studiów z  Czerkasów, Drohobycza, Humania, Iwano-Frankowska,  Kamieńca Podolskiego, Kijowa, Lwowa, Mariupola, Mikołajewa, Odessy, Tarnopola, Zaporoża.

Organizatorem konkursu był Narodowy Uniwersytet Podkarpacki im. Wasyla Stefanyka w Iwano-Frankowsku i znajdujące się tam Centrum Polonistyczne  kierowane przez doc. dr Olenę Pełychatę. Patronat honorowy objęła Ambasada Rzeczypospolitej Polskiej w Kijowie, którą reprezentował pan Bronisław Rzeszotarski.

Nagrodę specjalną dla Mistrza Ortografii ufundowała JM Rektor Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Gorzowie Wielkopolskim.  Mistrzynią Ortografii VIII edycji Konkursu została Julia Pawłyk, studentka polonistyki  z  Lwowskiego Uniwersytetu  Narodowego  im. Iwana Franki.  Jej też – oprócz nagród książkowych (słowników) i licznych pamiątek – przypadła specjalna nagroda  JM Rektor Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Gorzowie Wielkopolskim – wieczne pióro. Nagrody książkowe (słowniki, albumy), ufundowane przez władze naszej Uczelni, otrzymali wszyscy uczestnicy konkursu. Także organizatorzy ufundowali dla zwyciężczyni nagrodę rzeczową – aparat fotograficzny.  Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymali dyplomy.  Po zakończeniu konkursu odbyło się spotkanie Pani prof. dr hab. Elżbiety Skorupskiej-Raczyńskiej z jego uczestnikami i ich opiekunami. Należy podkreślić wysoki poziom przygotowania uczestników VIII edycji Konkursu Ortograficznego z Języka Polskiego dla Młodzieży Akademickiej.

Informacja o konkursie na stronie Narodowego Uniwersytetu Podkarpackiego

http://www.pu.if.ua/index.php?view=article&catid=34:2010-04-22-13-43-51&id=744:-14-&tmpl=component&print=1&layout=default&page=

HU

Back to top