|       |  EN

Goście z węgierskiej uczelni partnerskiej w PWSZ w Gorzowie Wielkopolskim Eötvös József  Főiskola,  Baja 31 V 2012

W czwartek 31 maja  br. naszą Uczelnię odwiedziła delegacja z Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Baja na Węgrzech.  Prorektor pan prof. Mihály Sári oraz koordynator programu Erasmus pani doc. Szilvia Sari zwiedzili nasz kampus przy ulicy F. Chopina, bibliotekę, halę sportową oraz nowoczesną aulę. Podczas spotkania z JM Rektor prof. dr hab. Elżbietą Skorupską-Raczyńską oraz panem  dr. Arkadiuszem Wołoszynem,  Prorektorem ds. Organizacji i Rozwoju, nasi Goście przedstawili aktualną sytuację uczelni, poinformowali  o reformie szkolnictwa wyższego, jaka  aktualnie wprowadzana jest na Węgrzech. W związku z oszczędnościami rządu węgierskiego w sektorze szkolnictwa wyższego przewiduje się, że kilka uczelni wyższych zostanie zamkniętych.

Władze Uczelni z Baja przedłożyły propozycję współpracy w zakresie wymiany kadry naukowej jak również wymiany studentów. Pierwszym elementem współpracy będzie udział naszych wykładowców w Międzynarodowym Festiwalu Nauki, który corocznie organizowany jest na węgierskiej Uczelni w listopadzie. Pobyt naszych pracowników oraz druk publikacji sfinansuje uczelnia partnerska.

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Baja obecnie kształci ok. 1500 studentów na czterech głównych kierunkach: pedagogika, ekonomia, polityka regionalna, oraz budowa urządzeń wodnych. Wszystkie kierunki prowadzą studia I stopnia (licencjat), dlatego studenci z Węgier chętnie przyjadą do nas kształcić się na studiach magisterskich.

 

mgr Przemysław Nisiewicz

Koordynator współpracy z zagranicą

http://www.tvp.pl/gorzow-wielkopolski/aktualnosci/spoleczne/goscie-w-wegier-w-pwsz/7535497

 

Back to top