|       |  EN

Relacja z pobytu dr Małgorzaty Czabańskiej-Rosady i dr Katarzyny Taborskiej w Pädagogische Hochschule w Wiedniu w kwietniu 2013 roku w ramach grantów Programu Erasmus

 

Dr Małgorzata Czabańska-Rosada otrzymała grant typu STA. Celem jej wykładów było przedstawienie wybranych środkowoeuropejskich problemów tożsamościowych oraz ukazanie możliwości pokonywania barier międzykulturowych. Wybór zaprezentowanych tematów wiązał się m.in. z wielokulturowością współczesnych szkół i uczelni austriackich.

W czasie pobytu w Wiedniu dr Małgorzata Czabańska-Rosada przeprowadziła wywiad hospitacyjny ze studentką filologii germańskiej z Instytutu Humanistycznego PWSZ w Gorzowie Wielkopolskim – Anną Ciołką. Studentka ta została również zaproszona na prelekcję o dziejach kina Burg, które powstało na początku XX wieku i wpisało się w tradycje  medialnego Wiednia.

Pobyt na uczelni wiedeńskiej dr Katarzyny Taborskiej miał charakter szkoleniowy (grant typu STT). Jego celem było m.in. pogłębienie wiedzy na temat komparatystycznej analizy problematyki medioznawczej oraz poznanie austriackich metod kształcenia medialnego ze szczególnym uwzględnieniem projektów innowacyjnych. Zdjęcie poniżej pokazuje badaczy Centrum Medioznawstwa PH Wien  w trakcie prezentacji działalności ich placówki. Pierwszy od lewej to prof. dr Gerhard Scheidl – szef ośrodka i organizator szkolenia dr Katarzyny Taborskiej.

Badacze  i wykładowcy PH Wien, z którymi przedstawicielki Instytutu Humanistycznego współpracowały, zorganizowali im także interesujący program kulturalny, w tym spacer po Kahlenbergu i Grinzingu oraz pobyt w miejscu, w którym Beethoven skomponował „Eroicę”.

W Wiedniu można znaleźć zarówno problemy współczesnej metropolii europejskiej, jak i świat tradycji wieków wcześniejszych.

dr M. Czabańska-Rosada

dr K. Taborska

 

 

Back to top