Konkurs na stanowisko archiwisty/archiwistki w Archiwum Karla Dedeciusa w Collegium Polonicum w Słubicach

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu ogłasza konkurs na stanowisko

archiwisty/archiwistki w Archiwum Karla Dedeciusa w Collegium Polonicum w Słubicach

Stanowisko będzie obsadzone jak najwcześniej, planowany termin przejęcia obowiązków: 01.05.2020 roku.

Zakres obowiązków:

 • przejmowanie, porządkowanie i opracowywanie zespołówarchiwalnych
 • podstawowa konserwacja różnorodnych materiałówarchiwalnych
 • wykonywanie kwerend i udzielanie informacji ozasobach
 • współpraca przy przygotowywaniu wystaw, odczytów, konferencji i innych projektów Archiwum oraz Fundacji aktualizacja strony internetowej Archiwum i prowadzenie kanałów w mediach społecznościowych

Kandydaci powinni spełniać następujące wymagania:

 • Wykształcenie wyższe licencjackie lub magisterskie w dziedzinie archiwistyki, bibliotekoznawstwa, polonistyki, germanistyki lub w dziedzinach pokrewnych
 • Dobra znajomość języka niemieckiego w mowie i piśmie (dla kandydatów z polskim jako językojczysty) – udokumentowana znajomość języka przynajmniej na poziomie B2
 • Bardzo dobra znajomość języka polskiego w mowie i piśmie (dla kandydatów
  z niemieckim lub innym językiem jako językojczysty) – udokumentowana znajomość języka przynajmniej na poziomie C1
 • Zainteresowanie polską i niemiecką literaturą współczesną i polsko-niemieckimi stosunkami kulturowymi w XX i XXI wieku
 • Gotowość do podwyższania kwalifikacji, szczególnie w dziedzinie archiwistyki
  (o ile kandydat lub kandydatka nie dysponuje wykształceniem w tej dziedzinie)
 • Bardzo dobra znajomość aplikacji pakietu MS Office: Word, Excel, PowerPoint, Access i Microsoft Outlook
 • Umiejętność dobrej organizacji pracy własnej
 • Samodzielność i systematyczność w wykonywaniu zadań
 • Umiejętność pracy w zespole

Mile widziane:

 • Doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku
 • Dobra znajomość systemów zarządzania zasobami archiwalnymi
  (szczególnie a/DIS BMS)
 • Znajomość języka rosyjskiego lub angielskiego

Oferujemy:

 • Pracę w międzynarodowym zespole renomowanej uczelni
 • Zatrudnienie na pełen etat na czas nieokreślony wraz z pełnym pakietem socjalnym
 • Możliwość elastycznego kształtowania czasu pracy
 • Pracę w przyjemnych warunkach lokalowych i kameralnym zespole
 • Możliwość zakwaterowania na miejscu
 • Pensja wg stawek Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu


Wszelkich informacji dotyczących stanowiska pracy i procesu rekrutacji udziela dr Agnieszka Brockmann, tel.: (0048)618296752, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Dokumenty aplikacyjne (CV, list motywacyjny) wraz z poniższą klauzulą proszę nadsyłać do dnia 29.02.2020r. pocztą elektroniczną na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. w formie jednego pliku pdf.

W składanych dokumentach CV proszę zawrzeć klauzulę zgody o następującej treści:

Zgodnie z art. 6 ust.1 lit a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r. (Dz. U. UE L 119/1 z dnia 4 maja 2016r.) wyrażam zgodę na przetwarzania danych osobowych innych niż: imię, (imiona) i nazwisko; imiona rodziców; data urodzenia; miejsce zamieszkania (adres do korespondencji); wykształcenie; przebieg dotychczasowego zatrudnienia, zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb aktualnej rekrutacji.

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu z siedzibą: ul. Henryka Wieniawskiego 1, 61 - 712 Poznań.
 2. Administrator danych osobowych wyznaczył Inspektora Ochrony Danych nadzorującego prawidłowość przetwarzania danych osobowych, z którym można skontaktować się za pośrednictwem adresu e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..
 3. Celem przetwarzania Pani/ Pana danych osobowych jest realizacja procesu rekrutacji na wskazane stanowisko pracy.
 4. Podstawę prawną do przetwarzania Pani/Pana danych osobowych stanowi Art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz Kodeks Pracy z dnia 26 czerwca 1974 r. (Dz.U. z 1998r. N21, poz.94 z późn. zm.).
 5. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres 6 miesięcy od zakończenia procesu rekrutacji.
 6. Pani/Pana dane osobowe nie będą udostępniane innym podmiotom, za wyjątkiem podmiotów upoważnionych na podstawie przepisów prawa. Dostęp do Pani/Pana danych będą posiadać osoby upoważnione przez Administratora do ich przetwarzania
  w ramach wykonywania swoich obowiązków służbowych.
 7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz z zastrzeżeniem przepisów prawa, prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie.
 8. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 – 193 Warszawa.
 9. Podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa,
  w pozostałym zakresie jest dobrowolne.
 10. Pani/ Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą poddawane profilowaniu.

Back to top