Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 13 w Gorzowie Wlkp. poszukuje

nauczyciela języka polskiego, matematyki i edukacji wczesnoszkolnej (każdy przedmiot w pełnym etacie). 

Back to top