|       |   EN

Wydział Nauk o Zdrowiu - aktualności

Wimieniu Marszałek Województwa Lubuskiego Elzbiety Anny Polak zapraszamy na konferencję nt transplantacji, które odbędą się w Wojewódzkiej i Miejskiej Bibliotece Publicznej im. Zbigniewa Herberta w Gorzowie Wielkopolskim przy ul. Sikorskiego 107

26 stycznia br. w godz. 11:00-13:00.

 

Pobierz plik (zapros L Obchody Dnia Transplantacji 2018.docx)zapros L Obchody Dnia Transplantacji 2018.docx

Dział Współpracy Międzynarodowej Akademii im. Jakuba z Paradyża wydłużył przyjmowanie zgłoszeń studentów i pracowników AJP na 30-godzinne kursy językowe organizowane w ramach programu Erasmus+.

W ofercie: język czeski, francuski, niemiecki, rosyjski, ukraiński i włoski.

 

14 grudnia 2022 r., godz. 17.00 w Bibliotece Głównej AJP im. Elizy Orzeszkowej przy ul. Fryderyka Chopina 52 odbędzie się spotkanie upamiętniające pracownika Wydziału Nauk o Zdrowiu profesora Tadeusza Rynkiewicza.

 

Pobierz plik (Prof. T. Rynkiewicz_zaproszenie.jpg) Prof. T. Rynkiewicz_zaproszenie.jpg

 

KO M U N I K AT NR 4/ 1 4 0 / 2 0 2 2RE K T O R A AK A D E M I I I M.JA K U B A Z PARADYŻA Z SIEDZIBĄ W GO R Z O W I E WI E L K O P O L S K I Mz dnia 17 listopada2022r.w sprawie kształcenia w trybie zdalnymw Akademii im. Jakuba z Paradyż

Całość komunikatu w załączniku.

 

Pobierz plik (DOP-140-04-2022 Komunikat - kształcenie w trybie zdalnym.pdf)DOP-140-04-2022 Komunikat - kształcenie w trybie zdalnym.pdf

Dodatkowy termin ślubowania studentów pierwszego roku studiów niestacjonarnych został ustalony na 26 listopada 2022 r., godz. 10.00. Zapraszam na ul. Chopina 52, Biblioteka Główna AJP.

 

Dodatkowy termin ślubowania studentów pierwszego roku został ustalony na 25 listopada 2022 r., godz. 12.00. Zapraszam na ul. Teatralną 25, budynek nr 3 - Aula Rektorska.

Back to top