|       |   EN

Konferencje naukowe AJP

Międzynarodowa, interdyscyplinarna konferencja organizowana od 2010 do 2018 roku cyklicznie (VI edycji) we współpracy z Przykarpackim Narodowym Uniwersytetem w Iwano-Frankowsku, a po 2018 roku organizowana będzie co dwa lata jako samodzielna inicjatywa Wydziału Turystyki i Nauk o Zdrowiu AJP. Jej celem jest prezentacja doświadczeń i wyników badań osób oraz instytucji zajmujących się tą problematyką.   

Back to top