|       |   EN

Konferencje naukowe AJP

Cykl konferencji ogólnopolskich poświęconych językowo-kulturowemu obrazowi zwierząt. Do tej pory odbyły się następujące spotkania: Pies w kulturach świata – 2011, Kot w kulturach świata – 2013; Koń w kulturach świata – 2015; Gady, płazy i potwory w kulturach świata – 2017; Owady i ptaki w kulturach świata – 2019. Wyniki badań zaprezentowane na konferencji zostały także wydane w formie tomów monograficznych.

 

Kierownik naukowy: prof. dr hab. Elżbieta Skorupska-Raczyńska.

Ogólnopolska konferencja naukowa organizowana od 2011 roku, dotychczas odbyło się 5 edycji. Tematem przewodnim spotkania w 2019 r. były Związki pedagogiki i medycyny. Celem odbywających się co dwa lata konferencji jest wymiana wiedzy i doświadczeń między przedstawicielami różnych dziedzin nauki, prezentacja wyników badań i osiągnięć naukowych, wyeksponowanie działań o innowacyjnym charakterze połączone z otwartą i twórczą dyskusją. Konferencja „Zdrowie w perspektywie pedagogicznej” skierowana jest do naukowców i praktyków reprezentujących przedstawicieli pedagogiki i medycyny, a także wszystkich zainteresowanych podejmowaną problematyką zdrowia. Do aktywnego uczestnictwa zapraszani są także studenci z różnych polskich uczelni. Od 2015 roku dla chętnych tworzymy odrębny panel studencki.  Konferencji towarzyszą warsztaty i szkolenia dla nauczycieli, wychowawców, logopedów, pielęgniarek, studentów i innych zainteresowanych osób.

 

Kierownik naukowy: od 2019 r. prof. AJP dr hab. Agnieszka Niekrewicz.

Celem konferencji jest analiza naukowa procesów wielowektorowych zmian zachodzących we współczesnej Europie, ze szczególnym uwzględnieniem miejsca Polski (i pogranicza polsko-niemieckiego). Natomiast Polsko-Niemieckie Forum Regionalne podejmuje problematykę relacji polsko-niemieckich na płaszczyźnie regionalnej, samorządowej
i gospodarczej.

Konferencja jest skierowana nie tylko do ekspertów i przedstawicieli świata nauki, ale także do przedstawicieli administracji państwowej i samorządowej, organizacji okołobiznesowych
i organizacji pozarządowych.

Kierownik naukowy: prof.zw. dr hab. Zbigniew Czachór

Strona www konferencji: http://www.konferencja-rnp.ajp.edu.pl/

Celem konferencji jest wymiana doświadczeń pomiędzy naukowcami oraz prezentacja wyników badań z zakresu implikacji nowoczesnych technologii w rozwój i funkcjonowanie miast.

Konferencja adresowana jest do przedstawicieli środowiska nauki oraz pracowników instytucji państwowych, samorządowych i osób zainteresowanych problematyką Smart City.

Kierownik naukowy: prof. zw. dr hab. Włodzimierz Januszkiewicz

Strona www konferencji: http://konferencja-logistyka.ajp.edu.pl/

Konferencja organizowana jest we współpracy ze Stowarzyszeniem Księgowych w Polsce/o w Gorzowie Wielkopolskim oraz Regionalnym Oddziałem Polskiej Izby Biegłych Rewidentów. Celem konferencji jest wymiana myśli oraz poglądów na temat aktualnych problemów dotyczących teorii oraz praktyki współczesnej rachunkowości, a także teorii nowoczesnych finansów. Konferencja skierowana jest zarówno do ekspertów i przedstawicieli świata nauki, ale także do przedstawicieli organizacji okołobiznesowych i organizacji pozarządowych.

Kierownik naukowy: prof.zw. dr hab. Zenon Głodek

Strona www konferencji: http://konferencja-rif.ajp.edu.pl/

Konferencja organizowana przy współpracy Vasyl Stefanyk Precarpathian National University w Ivano-Frankivsku, Berdyansk University of Management and Business, The National University of Ostroh, Uman National University of Horticultur, Hochschule für nachhaltige Entwicklung Eberswalde, Technische Hochschule Wildau oraz Eötvös József College, Baja.

Celem konferencji jest wymiana doświadczeń i poglądów naukowców, praktyków gospodarczych, przedstawicieli organizacji okołobiznesowych, a także samorządowców na temat metod rozwijania współpracy pomiędzy obszarem nauki i biznesu.

Konferencja skierowana jest zarówno do ekspertów i przedstawicieli świata nauki, ale także do przedstawicieli świata biznesu, organizacji okołobiznesowych i organizacji pozarządowych.

Kierownik naukowy: prof.zw. dr hab. Janusz Soboń

Strona www konferencji: http://www.konferencja-swb.ajp.edu.pl/

Back to top