|       |   EN

Międzynarodowa konferencja interdyscyplinarna. Nazwa konferencji zmieniała się – na początku była to Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa pt. „Dziedzictwo kulturowe regionu gorzowskiego” (2003, 2006), zaś od roku 2008 – Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa pt. „Dziedzictwo kulturowe regionu pogranicza”. Od 2017 roku konferencja ma charakter międzynarodowy i odbywa się naprzemiennie w Akademii im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim i w Przykarpackim Narodowym Uniwersytecie im. Wasyla Stefanyka w Iwano-Frankiwsku (Ukraina). Celem konferencji jest prezentacja szeroko pojętego dziedzictwa kulturowego terenu pogranicza w aspekcie jego wpływu na rozwój kulturalny, naukowy, poczucie tożsamości etnicznej i narodowej, religijnej oraz na budowę wzajemnych relacji. Ostatnie edycje dotyczą przede wszystkim polskiego i ukraińskiego dziedzictwa kulturowego, co jest wynikiem współpracy pomiędzy Wydziałem Humanistycznym i Akademickim Centrum Ukrainoznawczym AJP a Wydziałem Turystyki Przykarpackiego Narodowego Uniwersytetu im. Wasyla Stefanyka w Iwano-Frankowsku. Konferencja adresowana jest do badaczy kultury, językoznawców, historyków, socjologów, politologów, literaturoznawców, pracowników euroregionów, pedagogów, katechetów, teologów, psychologów i wszystkich zainteresowanych ww. problematyką. Spotkania naukowców mają wieloaspektowy wymiar – konferencja jest interdyscyplinarną wymianą myśli, poglądów i stanu badań związanych z szeroko rozumianym pograniczem. Pokłosiem wspólnych badań, prowadzonych od ponad 10 lat z partnerami zagranicznymi zajmującymi się istotą pogranicza, jest 8 tomów monografii Dziedzictwo kulturowe regionu pogranicza.

 

Kierownik naukowy: prof. dr hab. Elżbieta Skorupska-Raczyńska.

WWW: http://wwww.ajp.edu.pl/konferencje-acu.html 

Back to top