|       |   EN

Ogólnopolska konferencja interdyscyplinarna organizowana co roku od 2007.  Jej celem jest prezentacja szeroko pojętego dziedzictwa kulturowego w aspekcie jego wpływu na poczucie tożsamości etnicznej, religijnej i narodowej; poszukiwanie środków, form i rozwiązań sprzyjających wychowaniu patriotycznemu. Konferencja jest adresowana do pedagogów, psychologów i socjologów, językoznawców  i literaturoznawców, teologów, historyków, badaczy sztuki, dydaktyków katechetyków i katechetów – zainteresowanych wyżej wymienioną problematyką.

 

Kierownik naukowy: prof. dr hab. Elżbieta Skorupska-Raczyńska.

Back to top