|       |   EN

Cykliczna konferencja organizowana co drugi rok (od 2020 roku międzynarodowa), której głównym celem jest prezentacja dorobku i wymiana myśli pedagogicznej na temat postrzegania dziecka w różnych okresach historycznych oraz prezentacja wpływu dotychczasowego dorobku pedagogiki na współczesną edukację i wychowanie.

Kierownik naukowy: prof. AJP dr hab. Beata A. Orłowska

Back to top