|       |   EN

Przedmiotem organizowanej corocznie od 2017 r. ogólnopolskiej konferencji naukowej, adresowanej do naukowców reprezentujących różne dyscypliny naukowe, przedstawicieli organizacji pozarządowych, organów władzy i mediów oraz studentów,  jest natura zjawiska tzw. hejtu, a jej celem zaś – stworzenie przestrzeni do wymiany poglądów i dobrych praktyk w zakresie budowania inkluzywnego społeczeństwa i zwalczania przejawów nietolerancji i dyskryminacji. Trzy pierwsze edycje konferencji odbyły się w ramach grantu Jean Monnet Module “Inclusive Society Building Through EU Studies: Human Rights Protection in the European Union” (EUIncSo), project number 574570-EPP-1-2016-1-PL-EPPJMO-MODULE.

Back to top