|       |   EN

Wydział Ekonomiczny

Celem konferencji jest analiza naukowa procesów wielowektorowych zmian zachodzących we współczesnej Europie, ze szczególnym uwzględnieniem miejsca Polski (i pogranicza polsko-niemieckiego). Natomiast Polsko-Niemieckie Forum Regionalne podejmuje problematykę relacji polsko-niemieckich na płaszczyźnie regionalnej, samorządowej
i gospodarczej.

Konferencja jest skierowana nie tylko do ekspertów i przedstawicieli świata nauki, ale także do przedstawicieli administracji państwowej i samorządowej, organizacji okołobiznesowych
i organizacji pozarządowych.

Kierownik naukowy: prof.zw. dr hab. Zbigniew Czachór

Strona www konferencji: http://www.konferencja-rnp.ajp.edu.pl/

Celem konferencji jest wymiana doświadczeń pomiędzy naukowcami oraz prezentacja wyników badań z zakresu implikacji nowoczesnych technologii w rozwój i funkcjonowanie miast.

Konferencja adresowana jest do przedstawicieli środowiska nauki oraz pracowników instytucji państwowych, samorządowych i osób zainteresowanych problematyką Smart City.

Kierownik naukowy: prof. zw. dr hab. Włodzimierz Januszkiewicz

Strona www konferencji: http://konferencja-logistyka.ajp.edu.pl/

Konferencja organizowana jest we współpracy ze Stowarzyszeniem Księgowych w Polsce/o w Gorzowie Wielkopolskim oraz Regionalnym Oddziałem Polskiej Izby Biegłych Rewidentów. Celem konferencji jest wymiana myśli oraz poglądów na temat aktualnych problemów dotyczących teorii oraz praktyki współczesnej rachunkowości, a także teorii nowoczesnych finansów. Konferencja skierowana jest zarówno do ekspertów i przedstawicieli świata nauki, ale także do przedstawicieli organizacji okołobiznesowych i organizacji pozarządowych.

Kierownik naukowy: prof.zw. dr hab. Zenon Głodek

Strona www konferencji: http://konferencja-rif.ajp.edu.pl/

Konferencja organizowana przy współpracy Vasyl Stefanyk Precarpathian National University w Ivano-Frankivsku, Berdyansk University of Management and Business, The National University of Ostroh, Uman National University of Horticultur, Hochschule für nachhaltige Entwicklung Eberswalde, Technische Hochschule Wildau oraz Eötvös József College, Baja.

Celem konferencji jest wymiana doświadczeń i poglądów naukowców, praktyków gospodarczych, przedstawicieli organizacji okołobiznesowych, a także samorządowców na temat metod rozwijania współpracy pomiędzy obszarem nauki i biznesu.

Konferencja skierowana jest zarówno do ekspertów i przedstawicieli świata nauki, ale także do przedstawicieli świata biznesu, organizacji okołobiznesowych i organizacji pozarządowych.

Kierownik naukowy: prof.zw. dr hab. Janusz Soboń

Strona www konferencji: http://www.konferencja-swb.ajp.edu.pl/

Back to top