|       |   EN

Konferencja zorganizowana w dniu 23 maja 2019 roku w Poznaniu w siedzibie Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk. Organizatorami konferencji obok Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk był Wydział Administracji i Bezpieczeństwa Narodowego Akademii im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim oraz Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Celem konferencji była prezentacja wyników badań polskich i zagranicznych naukowców poświęconych szeroko pojętej przestępczości wojennej i powojennej w latach 1939 – 1956). W trakcie konferencji wygłoszono 19 referatów. Referenci reprezentowali Uniwersytet Jagielloński, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Uniwersytet w Białymstoku, Uniwersytet Warmińsko – Mazurski, West Bohemian University in Plzeń, Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie, Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach, Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, Akademię im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim, Akademię Pomorską w Słupsku, Bydgoską Szkołę Wyższą, Instytut Pamięci Narodowej Oddział w Białymstoku.

Back to top