|       |   EN

Na zdjęciu widoczni są wykładowcy, którzy wygłaszają prelekcję. W tle widoczna jest prezentacja multimedialna, 14.12.2021r. na Wydziale Ekonomicznym Akademii im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim odbyła się X, jubileuszowa Międzynarodowa Konferencja Naukowa "Skuteczność w biznesie" pod hasłem „Współpraca nauki i biznesu szansą rozwoju gospodarki”.

Z uwagi na stan epidemii, tegoroczna edycja Konferencji odbyła się w formule hybrydowej z uwzględnieniem aktualnie obowiązujących obostrzeń.

Strukturę Konferencji budowało 5 bloków tematycznych: nauka i biznes, wyzwania i kierunki rozwoju współczesnego biznesu, debata przedsiębiorców i przedstawicieli organizacji okołobiznesowych,  nauka i biznes (sesja międzynarodowa), gospodarka cyfrowa: nowa architektura biznesu i transformacja kompetencji (sesja międzynarodowa). Uczestnicy Konferencji reprezentowali liczne ośrodki naukowe z Polski, Ukrainy, Kazachstanu i Uzbekistanu, a także organizacje z otoczenia biznesu oraz przedsiębiorstwa.

Głównym celem Konferencji była analiza różnorodnych obszarów funkcjonowania przedsiębiorstw, oraz tendencji kształtujących relacje między organizacjami, a coraz mniej przewidywalnym otoczeniem.

Prezentowane w ramach Konferencji treści rozpatrywane były wieloaspektowo, odnosząc się zarówno do wymiarów gospodarczych, prawnych, technologicznych, jak i społecznych, ukazując różne podejścia i rozwiązania problemów współczesnego biznesu. Stały się one doskonałą okazją do wymiany myśli, poglądów i doświadczeń.

Organizatorzy Konferencji dziękują wszystkim uczestnikom przedmiotowego wydarzenia, zapraszając jednocześnie do uczestnictwa w przyszłorocznej edycji.

W imieniu Komitetu Organizacyjnego Konferencji

dr Ewa Chomać-Pierzecka

Back to top