|       |   EN

 

ZARZĄDZENIE NR 94/0101/2018 REKTORA AJP z dnia 1 października 2018 r. w sprawie składania przez pracownika Akademii im. Jakuba z Paradyża oświadczenia upoważniającego uczelnię do zaliczania do liczby pracowników prowadzących działalność naukową

 

ZARZĄDZENIE NR 81/0101/2018 REKTORA AJP z dnia 17 września 2018 r. w sprawie informacji o uprawianej dyscyplinie naukowej

ZARZĄDZENIE NR 60/0101/2020 REKTORA AJP z dnia 1 września 2020 r. zmieniające zarządzenie w sprawie informacji o uprawianej dyscyplinie naukowej
 

ZARZĄDZENIE NR 77/0101/2018 REKTORA AJP z dnia 10 września 2018 r. w sprawie rejestracji w międzynarodowym systemie identyfikacji ORCID

 

ZARZĄDZENIE NR 122/0101/2017 REKTORA AJP z dnia 2 października 2017 r. w sprawie obowiązku przekazywania do Biblioteki Głównej im. Elizy Orzeszkowej informacji o publikacjach pracowników Akademii im. Jakuba z Paradyża w celu ich dokumentowania i udostępniania

 

ZARZĄDZENIE NR 105/0101/2021 REKTORA AJP z dnia 14 grudnia 2021 r. w sprawie nauczycieli akademickich prowadzących działalność naukową lub biorących udział w prowadzeniu działalności naukowej w ramach sekcji naukowych dyscyplin Akademii im. Jakuba z Paradyża w roku akademickim 2021/2022

 

ZARZĄDZENIE NR 104/0101/2021 REKTORA AJP z dnia 14 grudnia 2021 r. w sprawie nauczycieli akademickich prowadzących działalność naukową lub biorących udział w prowadzeniu działalności naukowej w ramach zespołów naukowych dyscyplin Akademii im. Jakuba z Paradyża w roku akademickim 2021/2022

 

UCHWAŁA NR 67/000/2019 SENATU AJP z dnia 22 października 2019 r. w sprawie sposobu postępowania w sprawie nadania stopnia doktora w AJP

UCHWAŁA NR 58/000/2020 SENATU AJP z dnia 15 grudnia 2020 r. zmieniająca uchwałę w sprawie sposobu postępowania w sprawie nadania stopnia doktora w Akademii im. Jakuba z Paradyża

 

UCHWAŁA NR 49/000/2021 SENATU AJP z dnia 28 września 2021 r. w sprawie wzorów dyplomów doktorskich

 

ZARZĄDZENIE NR 29/0101/2016 REKTORA AJP z dnia 19 września 2016 r. w sprawie wprowadzenia Zasad przygotowywania publikacji do druku w Wydawnictwie Naukowym Akademii im. Jakuba z Paradyża

ZARZĄDZENIE NR 10/0101/2019 REKTORA AJP z dnia 21 lutego 2019 r. zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia Zasad przygotowywania publikacji do druku w Wydawnictwie Naukowym Akademii im. Jakuba z Paradyża

ZARZĄDZENIE NR 50/0101/2020 REKTORA AJP z dnia 10 lipca 2020 r. zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia Zasad przygotowywania publikacji do druku w Wydawnictwie Naukowym AJP

ZARZĄDZENIE NR 102/0101/2020 REKTORA AJP z dnia 8 grudnia 2020 r. zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia Zasad przygotowywania publikacji do druku w Wydawnictwie Naukowym Akademii im. Jakuba z Paradyża

 

ZARZĄDZENIE NR 47/0101/2016 REKTORA AJP z dnia 10 października 2016 r. w sprawie wprowadzenia Zasad organizacji konferencji naukowych w Akademii im. Jakuba z Paradyża

 

ZARZĄDZENIE NR 61/0101/2018 REKTORA AJP z dnia 6 sierpnia 2018 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu przygotowywania, realizacji i rozliczenia projektów finansowanych ze środków krajowych lub zagranicznych

 

ZARZĄDZENIE NR 2/0101/2018 REKTORA AJP z dnia 16 stycznia 2018 r. w sprawie zasad wnioskowania i rozliczania projektów badawczych finansowanych z dotacji na utrzymanie potencjału badawczego oraz z dotacji na działalność polegającą na prowadzeniu badań naukowych

ZARZĄDZENIE NR 137/0101/2018 REKTORA AJP z dnia 21 grudnia 2018 r. zmieniające zarządzenie w sprawie zasad wnioskowania i rozliczania projektów badawczych finansowanych z dotacji na utrzymanie potencjału badawczego oraz z dotacji na działalność polegającą na prowadzeniu badań naukowych lub prac rozwojowych oraz zadań z nimi związanych, służących rozwojowi młodych naukowców

 

ZARZĄDZENIE NR 56/0101/2017 REKTORA AJP z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu pomocy finansowej dla pracowników prowadzących badania naukowe i prace rozwojowe

Back to top