|       |   EN

 

ZARZĄDZENIE NR 90/0101/2019 REKTORA AJP z dnia 29 października 2019 r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Akademii im. Jakuba z Paradyża

ZARZĄDZENIE NR 88/0101/2020 REKTORA AJP z dnia 26 października 2020 r. zmieniające Zarządzenie w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Akademii im. Jakuba z Paradyża – podział Działu Prawnego i Kadr oraz pełnomocnik ds. nauk inżynieryjno-technicznych

ZARZĄDZENIE NR 40/0101/2021 REKTORA AJP z dnia 15 czerwca 2021 r. zmieniające zarządzenie w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Akademii im. Jakuba z Paradyża – utworzenie Akademickiego Centrum Innowacji i Transferu Technologii

 

ZARZĄDZENIE NR 42/0101/2019 REKTORA AJP z dnia 25 czerwca 2019 r. w sprawie Regulaminu Pracy Akademii im. Jakuba z Paradyża

ZARZĄDZENIE NR 107/0101/2021 REKTORA AJP z dnia 14 grudnia 2021 r. zmieniające zarządzenie w sprawie Regulaminu Pracy AJP

 

ZARZĄDZENIE NR 17/0101/2020 REKTORA AJP z dnia 14 lutego 2020 r. w sprawie Regulaminu wynagradzania Akademii im. Jakuba z Paradyża

ZARZĄDZENIE NR 17/0101/2021 REKTORA AJP z dnia 30 marca 2021 r. zmieniające zarządzenie w sprawie Regulaminu wynagradzania Akademii im. Jakuba z Paradyża

ZARZĄDZENIE NR 39/0101/2021 REKTORA AJP z dnia 8 czerwca 2021 r. zmieniające zarządzenie w sprawie Regulaminu wynagradzania Akademii im. Jakuba z Paradyża

ZARZĄDZENIE NR 108/0101/2021 REKTORA AJP z dnia 14 grudnia 2021 r. zmieniające zarządzenie w sprawie Regulaminu wynagradzania AJP

ZARZĄDZENIE NR 63/0101/2020 REKTORA AJP z dnia 1 września 2020 r. w sprawie ustalenia stawki za godzinę dydaktyczną dla osoby prowadzącej zajęcia na podstawie umowy cywilnoprawnej

 

ZARZĄDZENIE NR 122/0101/2020 REKTORA AJP z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie zasad wykonywania zajęć dydaktycznych w przypadku nieobecności nauczyciela akademickiego

 

ZARZĄDZENIE NR 35/0101/2021 REKTORA AJP z dnia 20 maja 2021 r. w sprawie zasad i trybu organizacji zajęć dydaktycznych prowadzonych poza siedzibą Akademii im. Jakuba z Paradyża

 

ZARZĄDZENIE NR 66/0101/2021 REKTORA AJP z dnia 16 września 2021 r. w sprawie zasad realizacji kształcenia zdalnego w Akademii im. Jakuba z Paradyża

 

ZARZĄDZENIE NR 134/0101/2017 REKTORA AJP z dnia 23 października 2017 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Akademii im. Jakuba z Paradyża

ZARZĄDZENIE NR 21/0101/2020 REKTORA AJP z dnia 16 marca 2020 r. zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych AJP

ZARZĄDZENIE NR 115/0101/2020 REKTORA AJP z dnia 29 grudnia 2020 r. zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Akademii im. Jakuba z Paradyża

 

ZARZĄDZENIE NR 82/0101/2019 REKTORA AJP z dnia 1 października 2019 r. w sprawie zakresu obowiązków pełnomocników Rektora

ZARZĄDZENIE NR 89/0101/2020 REKTORA AJP z dnia 26 października 2020 r. zmieniające zarządzenie w sprawie zakresu obowiązków pełnomocników rektora

ZARZĄDZENIE NR 90/0101/2021 REKTORA AJP z dnia 8 listopada 2021 r. zmieniające zarządzenie w sprawie zakresu obowiązków pełnomocników rektora

 

ZARZĄDZENIE NR 81/0101/2019 REKTORA AJP z dnia 1 października 2019 r. w sprawie zakresu obowiązków prorektorów, kwestora, kanclerza i wicekanclerza

 

ZARZĄDZENIE NR 99/0101/2019 REKTORA AJP z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie kryteriów i trybu awansowania nauczycieli akademickich AJP

 

ZARZĄDZENIE NR 101/0101/2020 REKTORA AJP z dnia 8 grudnia 2020 r. w sprawie zasad wprowadzania i przekazywania danych do Zintegrowanego Systemu Informacji o Szkolnictwie Wyższym i Nauce POL-on

 

UCHWAŁA NR 72/000/2018 SENATU AJP z dnia 20 listopada 2018 r. w sprawie wprowadzenia zasad wyrażania zgody na dodatkowe zatrudnienie nauczycieli akademickich oraz informowania przez nauczycieli akademickich o prowadzeniu działalności gospodarczej

 

ZARZĄDZENIE NR 24/0101/2017 REKTORA AJP z dnia 16 marca 2017 r. w sprawie korzystania przez nauczycieli akademickich z hoteli na terenie Miasta Gorzów Wielkopolski oraz zasad gospodarowania pokojami i mieszkaniami służbowymi Akademii im. Jakuba z Paradyża

ZARZĄDZENIE NR 74/0101/2018 REKTORA AJP z dnia 3 września 2018 r. zmieniające zarządzenie w sprawie korzystania przez nauczycieli akademickich z hoteli na terenie Miasta Gorzów Wielkopolski oraz zasad gospodarowania pokojami i mieszkaniami służbowymi

ZARZĄDZENIE NR 80/0101/2019 REKTORA AJP z dnia 1 października 2019 r. zmieniające zarządzenie w sprawie korzystania przez nauczycieli akademickich z hoteli na terenie Miasta Gorzów Wielkopolski oraz zasad gospodarowania pokojami i mieszkaniami służbowymi

ZARZĄDZENIE NR 54/0101/2021 REKTORA AJP z dnia 8 lipca 2021 r. zmieniające zarządzenie w sprawie korzystania przez nauczycieli akademickich z hoteli na terenie Miasta Gorzów Wielkopolski oraz zasad gospodarowania pokojami i mieszkaniami służbowymi Akademii im. Jakuba z Paradyża

 

ZARZĄDZENIE NR 70/0101/2017 REKTORA AJP z dnia 21 lipca 2017 r. w sprawie zasad delegowania oraz rozliczania kosztów związanych z podróżami służbowymi pracowników Akademii im. Jakuba z Paradyża

ZARZĄDZENIE NR 38/0101/2019 REKTORA AJP z dnia 5 czerwca 2019 r. zmieniające zarządzenie w sprawie zasad delegowania oraz rozliczania kosztów związanych z podróżami służbowymi pracowników Akademii im. Jakuba z Paradyża

 

ZARZĄDZENIE NR 66/0101/2020 REKTORA AJP z dnia 24 września 2020 r. w sprawie zasad stosowania 50% kosztów uzyskania przychodów z tytułu korzystania przez twórców z praw autorskich

 

ZARZĄDZENIE NR 77/0101/2017 REKTORA AJP z dnia 7 sierpnia 2017 r. w sprawie określenia zasad przyznawania okularów korygujących wzrok

 

ZARZĄDZENIE NR 1/0101/2016 REKTORA AJP z dnia 1 września 2016 r. w sprawie wprowadzenia Instrukcji kancelaryjnej, Jednolitego rzeczowego wykazu akt oraz Instrukcję organizacji i zakresu działania archiwum zakładowego

ZARZĄDZENIE NR 7/0101/2017 REKTORA AJP z dnia 17 stycznia 2017 r. zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia Instrukcji kancelaryjnej, Jednolitego rzeczowego wykazu akt oraz Instrukcji organizacji i zakresu działania archiwum zakładowego

 

ZARZĄDZENIE NR 2/0101/2016 REKTORA AJP z dnia 1 września 2016 r. w sprawie zasad postępowania przy zamawianiu pieczęci i pieczątek na potrzeby Akademii im. Jakuba z Paradyża i jej pracowników, ich używania, przechowywania oraz likwidacji

 

ZARZĄDZENIE NR 15/0101/2018 REKTORA AJP z dnia 8 marca 2018 r. w sprawie ustalenia Zasad przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków w AJP

 

ZARZĄDZENIE NR 10/0101/2016 REKTORA AJP z dnia 1 września 2016 r. w sprawie ustalania okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy, wypadków w drodze do pracy i z pracy do domu

ZARZĄDZENIE NR 56/0101/2019 REKTORA AJP z dnia 12 września 2019 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustalania okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy, wypadków w drodze do pracy i z pracy do domu

 

ZARZĄDZENIE NR 44/0101/2019 REKTORA AJP z dnia 25 czerwca 2019 r. w sprawie Regulaminu organizowania imprez sportowych, kulturalnych lub rozrywkowych odbywających się na terenie AJP niebędących imprezami masowymi

 

ZARZĄDZENIE NR 34/0101/2019 REKTORA AJP z dnia 15 maja 2019 r. w sprawie zakazu wnoszenia broni na teren Akademii im. Jakuba z Paradyża

 

ZARZĄDZENIE NR 18/0101/2019 REKTORA AJP z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie zasad bezpiecznego i higienicznego korzystania z pomieszczeń i wyposażenia technicznego AJP

 

ZARZĄDZENIE NR 17/0101/2019 REKTORA AJP z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie zasad postępowania w przypadkach wystąpienia bezpośredniego zagrożenia dla zdrowia lub życia osób przebywających na terenie AJP oraz instrukcji postępowania w razie wypadku

 

ZARZĄDZENIE NR 3/0101/2019 REKTORA AJP z dnia 15 stycznia 2019 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu monitoringu wizyjnego w Akademii im. Jakuba z Paradyża

ZARZĄDZENIE NR 61/0101/2021 REKTORA AJP z dnia 9 września 2021 r. zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia Regulaminu monitoringu wizyjnego w Akademii im. Jakuba z Paradyża

 

ZARZĄDZENIE NR 136/0101/2018 REKTORA AJP z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu korzystania z miejsc parkingowych w kampusie Akademii im. Jakuba z Paradyża przy ul. Teatralnej 25

 

ZARZĄDZENIE NR 33/0101/2017 REKTORA AJP z dnia 4 kwietnia 2017 r. w sprawie ustalenia wykazu prac szczególnie niebezpiecznych w Akademii im. Jakuba z Paradyża

 

ZARZĄDZENIE NR 37/0101/2019 REKTORA AJP z dnia 5 czerwca 2019 r. w sprawie minimalnych opłat za korzystanie z obiektu Hali Sportowej Akademii im. Jakuba z Paradyża

Back to top