|       |   EN

Akademia im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim i Brandenburgische Technische Universität Cottbus-Senftenberg w Niemczech oferują studentom kierunku pedagogika wyjątkową w skali Polski możliwość. Kończąc Akademię w Gorzowie Wielkopolskim, można jednocześnie zdobyć dyplom niemieckiej uczelni BTU Cottbus-Senftenberg.

Polsko-niemiecki kierunek pedagogika, specjalność pedagogika opiekuńczo-wychowawcza.

Aby móc uczestniczyć w tym projekcie i odbyć studia, należy:

  • być studentem kierunku pedagogika;
  • po I roku wybrać specjalność pedagogika opiekuńczo-wychowawcza;
  • znać język niemiecki w stopniu umożliwiającym swobodną komunikację;
  • w ramach wymiany studenckiej wyjechać na jeden semestr na studia do BTU Cottbus-Senftenberg i zaliczyć tam semestr;
  • napisać pracę dyplomową związaną z obszarem pracy socjalnej;
  • podejść do obrony w Polsce i w Niemczech.

 

Studia prowadzone są w systemie stacjonarnym (dziennym).

Szczegółowy plan specjalności pedagogika opiekuńczo-wychowawcza jest na stronie internetowej www.ajp.edu.pl w zakładce Wydziału Humanistycznego.

Szczegóły związane z realizacją przedmiotów w Niemczech corocznie są ustalane z partnerem z Niemiec w postaci odrębnych indywidualnych porozumień.

 

Zapraszamy do studiowania!

Back to top