|       |   EN

Projekty badawcze

Grant ze środków na badania młodych naukowców (decyzja 2/2018 Komisji ds. Młodych Naukowców Wydziału Administracji i Bezpieczeństwa Narodowego Akademii im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim) – kierownik projektu „Równość jako zasada konstrukcyjna rynku wewnętrznego Unii Europejskiej”. Zadania projektowe obejmowały m.in. wygłoszenie referatu pt. „EU gender non-discrimination law: between substantial equality and stereotypes” podczas 2018 International Conference on Gender Studies “Gender (Mis)Representations”, 1-2.12.2018 r. – Cambridge, Wielka Brytania.

1)      Grant ze środków na badania młodych naukowców (decyzja 2/2018 Komisji ds. Młodych Naukowców Wydziału Administracji i Bezpieczeństwa Narodowego Akademii im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim) – kierownik projektu „Równość jako zasada konstrukcyjna rynku wewnętrznego Unii Europejskiej”. Zadania projektowe obejmowały m.in. wygłoszenie referatu pt. „EU gender non-discrimination law: between substantial equality and stereotypes” podczas 2018 International Conference on Gender Studies “Gender (Mis)Representations”, 1-2.12.2018 r. – Cambridge, Wielka Brytania.

“European Union’s Security and Stability in a new Economic, Social & Geopolitical Settlement – CEWSE” (Erasmus+ Center of Excellence, project number 575418-EPP-1-2016-1-PL-EPPJMO-CoE, okres realizacji: 01.09.2016 r.-31.08.2019 r.) – członkini zespołu projektowego. W ramach prowadzonych badań analizowała unijnym system władzy, w tym pod kątem realizacji agendy prawno-człowieczej w sferze działań wewnętrznych i zewnętrznych UE.

“Inclusive Society Building Through EU Studies: Human Rights Protection in the European Union” (EUIncSo) (Erasmus+ Jean Monnet Module, project number: 574570-EPP-1-2016-1-PL-EPPJMO-MODULE, okres realizacji: 01.09.2016-31.08.2019 r.) – koordynator projektu. Działania projektowe obejmowały m.in. prowadzenie badań dotyczących równości jako zasady, wartości i prawa podmiotowego w Unii Europejskiej oraz dwa kursy dydaktyczne: wykład na temat europejskiego systemu ochrony praw człowieka oraz seminarium na temat równości i niedyskryminacji w Unii Europejskiej.

1)      “Inclusive Society Building Through EU Studies: Human Rights Protection in the European Union” (EUIncSo) (Erasmus+ Jean Monnet Module, project number: 574570-EPP-1-2016-1-PL-EPPJMO-MODULE, okres realizacji: 01.09.2016-31.08.2019 r.) – koordynator projektu. Działania projektowe obejmowały m.in. prowadzenie badań dotyczących równości jako zasady, wartości i prawa podmiotowego w Unii Europejskiej oraz dwa kursy dydaktyczne: wykład na temat europejskiego systemu ochrony praw człowieka oraz seminarium na temat równości i niedyskryminacji w Unii Europejskiej.

Back to top